https://medlem.deltager.no/dansing/lisens2018

1.Velg Grunnlisens først.

2a. Velg deretter Konkurranselisens dersom du også skal konkurrere.

2b. Velg deretter Trener/Dommerlisens.

Vent ca. 10min mellom registrering av Grunnlisens og Konkurranselisens/Trener- og dommerlisens.