Til medlemmer i OSLO URBANE IDRETTSFORENING (tidl. OSLO HIPHOP DANSEKLUBB)

OSLO, 1.DES 2017

INNKALLING EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE FOR OSLO HIPHOP DANSEKLUBB.

DATO: Torsdag 14.des 2017 kl 17.00-20.00 STED: KARL JOHANSGATE 17, 0159 Oslo.

Innkallingen er publisert på www.oslohiphopklubb.com og påminnelse på klubbens FB gruppe.

Til dette konstituerende møtet vil flg saker tas opp:

0) Åpning og bakgrunn for møtet. Innspill og åpent ord.
1) Valg av ordstyrer, sekretær, protokoll signatur.
2) Etablering av nytt fler-idrettslag.
3) Navn på Idrettslaget og logo.
4) Lov for idrettslaget.
5) Medlemskontingent.
6) Valg av verv/ roller.
7) Medlemsskap til ulike særforbund.
8) Organisasjonsplan.
9) Fremdriftsplan for 2018.

 
page1image3785664

STIFTELSES PROTOKOLL

DATO/STED: Karl Johansgate 17, 0159 Oslo, torsdag 14.des 2017 kl 18-20.00.Innkalling pr epost/sms og publisering på hjemmesiden og Facebook gruppen.
Tilstede:
Mai-sissel Linløken
Huyen Huynh
Kate Abelsen
Aphinya Jakobssen
Anne S Bøckmann
Susann Ulvang
Per Flatabø
Kenneth Vincent
Jeton Sejdijaj

Ikke tilstede men sendt post med fratredelse/ innspill før møtet:

David Frantzen, Stevens Menit, Amalie S Schanke, Feng Jiao Fu.

Ordstyrer:
Huyen Huynh

Møtesekretær:
Anne Stephanie Bøckmann

 

SAKSLISTE
0. Åpning og bakgrunn for møtet. Innspill og åpent ord.

Kort oppsummering av bakgrunnen for møtet og vedtakene fra dette ekstraordinære årsmøtet.

Åpent ord og innspill til at det er ønskelig med representasjon av flere av foreningens idretter i styret, valg og kontrollkomite. Innstilling til nye kandidater skjer under sak nr 6: Valg av verv/ roller.

Det er flere medlemmer som ikke var tilstede som har sendt ønsker/innspill inn pr epost/sms. Dette er tatt høyde for under møtet.

Tidligere styreleder David Frantzen, styremedlem og vara Amalie S Schanke og Feng Jiao Fu har har sendt skriftlig ønske om å fratre sitt verv med øyeblikkelig virkning. Nestleder Stevens Menit ønsker å ha en rolle innen DJing og Dans og ønsker derfor å trekke seg som nestleder.1. Valg av ordstyrer, sekretær, protokoll signatur.

Ordstyrer Huyen Huynh (ny styreleder)

Møtesekretær Anne Stephanie Bøckmann

>> To personer til å signere protokollen:

page2image5850784

Kenneth Vincent 05.08.75 - XXXXX
Jeton Sejdijaj 21.10.86 - XXXXX

Avstemming: Enstemmig!

page3image5827696

 

2. Etablering av nytt fler-idrettslag.

Det er meldt inn ønsker om at klubben tar inn flere idretter i tillegg til Urban dans og derved blir et fler-idrettslag.
Det ble drøftet om andre grener skal tas opp i foreningen. Konklusjonen ble slik:


>> I tillegg til urban dans tar foreningen opp flg idrettsgrener: Boksing, Basketball, Taekwondo (kampsport) og Skating.


Avstemming: Enstemmig!3. Navn på Idrettslaget og logo.

Klubben endrer navn for at alle idrettene i foreningen skal føle tilhørighet til foreningens navn. Det ble åpnet opp for nye forslag og innspill. Det var to forslag til avstemming
1) «Artletics - Kunstatleterforeningen Oslo»
2) «Oslo Urbane Idrettsforening».

Flertallet likte best forslag 1, men etter råd fra Oslo Idrettskrets iht navneloven om at ordet kunst ikke anbefales brukt i foreningens navn ble konklusjonen flg:

>> Foreningen skifter navn til OSLO URBANE IDRETTFORENING.

Avstemming: Enstemmig!


4. Lov for idrettslaget.

Lovnormen for idrettslag følges. Disse punktene ble vedtatt:

>> OSLO URBANE IDRETTSFORENING, (Navnendring)
>> Ikke nystiftelse, derfor er stiftelsesdatoen fortsatt 01.10.2015 og lik klubb/orgnr. >> OSLO KOMMUNE, OSLO IDRETTSRÅD, OSLO IDRETTSKRETS (kommunetilhørighet)
>> BYDEL ST. HAUGEN (bydelstilhørighet)
>> ÅRSMØTET AVHOLDES SENEST MARS HVER ÅR (årsmøtet)
>> STYRETLEDER, NESTLEDER, 2 STYREMEDLEMMER og 2 VARAMEDLMMER

(Årsmøtets oppgaver, styret)Avstemming: Enstemmig!page3image7879296 page3image7871392

Avstemming: Enstemmig!5. Medlemskontingent.

>> Årskontingenten er satt til NOK 250,-/ pr pers, i tillegg kommer treningsavgift.

Avstemming: Enstemmig!


6. Valg av verv/ roller.

page4image5816672

>> Styreleder HUYEN HUYNH 
>> Nestleder KRISTIAN SKAAR 
>> Styremedlem MAI-SISSEL LINLØKKEN 
>> Styremedlem HENRIK S. HUNSTAD 
>> Varamedlem KATE ABELSEN
>> Varamedlem PER FLATABØ
>> Valgkomite-leder THOMAS PRESTØ
>> Valgkomite medlem  JETON SEJDIJAJ
>> Valgkomite medlem HECTOR CHIRINOS
>> Vara medlem MARIA LUND
>> Kontrollkomite-leder  SUSANN ULVANG
>> Kontrollkomite medlem KENNETH VINCENT

Avstemming: Enstemmig!


7. Medlemsskap til ulike særforbund.

Det er enighet om å søke opptak i flg særidrettsforbund:

>> Norges Danseforbund
>> Norges Bokseforbund
>> Norges Kampsport forbund
>> Norges Basketball forbund
>> Norges Snowboard forbund, alt avhengig av hvilket forbund Skating knyttes til.

Avstemming: Enstemmig!


 

8. Organisasjonsplan.

Organisasjonplanen er vedlagt.

>> Det er foreslått opprettelse av 5 ulike hovedgrupper/avdelinger under Styret.
>> Hver gruppe har en Sportslig/ faglig leder som har hovedansvaret for koordineringen av aktivitetene innen grenen med eventuelle undergrupper.
>> Sportslig/ faglig leder DANS: Susann Ulvang og Aphinya Jakobssen.
>> Sportslig/ faglig leder DJ (undergruppe DANS) : Stevens Menit og Marcio Ratinho.
>> Sportslig/ faglig leder BOKSING: Kenneth Vincent.
>> Sportslig/ faglig leder KAMPSPORT (Taekwondo): Anne Stephanie Bøckmann.
>> Sportslig/ faglig leder BASKETBALL: Bilal Rodgers.
>> Sportslig/ faglig leder SKATING: Adil Dyani (ikke bekreftet)


Avstemming: Enstemmig!


page4image5834352 page4image5810432

9. Fremdriftsplan for 2018.
Styremøter med de sportslige/ faglig lederne skjer med een gang stiftelsesdokumentene er godkjent av Oslo Idrettskrets, Brønnøysundregisteret og andre viktige instanser.

Planlegging for aktiviteter for 2018 igangsettes med vurderinger av bl.a:

- Tilgang til haller, lokaler for aktivitet.
- Prosjektstøtte, støttemidler, søknader.
- Budsjettering og praktiske tiltak for betaling, medlemsregistrering o.lign.- Hjemmeside, markedsføring, sosiale medier o.lign. 

Organisasjonskart jan 2018