Studioadresse: Karl Johansgate 17, 4.etg 0159 Oslo 
(inngang på siden i Scotsmanbygget, ved siden av Monki/Weekday/Cubus)

Epost oui.epost(a)gmail.com
Tlf 95932309
www.oslourbaneidrettsforening.com

Oslo Urbane Idrettsforening
Org nr 916232691
Konto nr 1503.71.41019