VED SKADE: Idrettens legevakt og skademelding

Dersom du har betalt årskontingent i vår klubb og blir skadet under trening kan du benytte deg av Idrettens legevakt. Du er forsikret! Meld skade her

https://www.idrettshelse.no/article/idrettens-skadetelefon