Vi følger overordnede lover, regler og rutiner som er fastsatt av Norges Idrettsforbund. Les mer på linkene under:

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/varslinger-i-norges-idrettsforbund/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/